Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

SC CATEMAR DISTRIBUTIE SRL, cu sediul în Comuna Rediu, str. Clopoteilor nr. 7, județul Iaşi, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J22 /1585 /2020, cod unic de înregistrare fiscală RO34040409, depune toate eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră conform Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. În cadrul Politicii de confidențialitate veți găsi informații despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastra cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web www.apaalcalinapura.ro.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Astfel, vom afișa pe website-ul nostru www.apaalcalinapura.ro versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate.

Cine suntem

Potrivit legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal. SC CATEMAR DISTRIBUTIE SRL, persoană juridică de naționalitate română cu sediul în Comuna Rediu, str. Clopoteilor nr. 7, județul Iaşi, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J22 /1585 /2020, cod unic de înregistrare fiscală 42780785 este operatorul datelor dvs și entitatea care va furnizează, prin intermediul magazinului online www.apaalcalinapura.ro, apa natural alcalina Perla Moldovei pH 8,8. 

Ne puteți contacta oricând la:

Adresă: Comuna Rediu, str. Clopoteilor nr. 7, județul Iaşi, Romania

Nr. telefon: 0727.419 999

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Primim informații de la dvs. astfel:

  • Când plasați o comanda online, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, numărul de telefon și adresa de livrare;
  • Cand plasati o comanda telefonic, ne transmiteți: numele și prenumele, numărul de telefon și adresa de livrare;

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Utilizam datele dvs. cu caracter personal pentru prestarea serviciilor SC CATEMAR DISTRIBUTIE SRL în beneficiul dvs. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

  1. a) Crearea și administrarea contului în cadrul site-ului www.apaalcalinapura.ro;
  2. b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
  3. c) Solutionarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile achiziționate;

Anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe site-ul www.apaalcalinapura.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Nu transmitem terților datele dumneavoastra personale. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin luarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor.

Drepturile dumneavoastra

Dorim să ne asigurăm că în orice moment aveti controlul deplin asupra datelor dvs și că vă puteti exercita efectiv drepturile și opțiunile pe care le aveti potrivit GDPR. Înainte de a da curs oricărei solicitări privind drepturile dvs, ne vom asigura ca sunteti titularul datelor cu privire la care alegeti să va exercitati aceste drepturi, iar pentru acest scop va putem solicita unele informații/ date pentru a verifica identitatea dvs, sau putem solicita mai multe detalii despre solicitarea dvs.

Dreptul de a fi informat. Aveti dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs, inclusiv detalii privind drepturile dvs, în calitate de persoană vizată. Aceste informații despre datele, scopul și modul în care noi prelucrăm datele dvs. dvs sunt incluse și în această Politică.

Dreptul de acces la date. Aveti dreptul de a accesa datele pe care le prelucrăm despre dvs, fără a percepe vreun fel de taxă la primele furnizări de date. Dacă veti avea nevoie de copii ale datelor deja furnizate, vom putea percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a datelor. Vom avea dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și nejustificate.

Pentru a va exercita dreptul de acces, ne puteti trimite solicitarea dvs prin e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Dreptul la rectificarea datelor. În cazul în care identificati că datele dvs pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete sau inexacte, ne puteți trimite o solicitarea de rectificare la adresa de e-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim. Va puteți opune în orice moment oricărei prelucrări de date atunci când la o astfel de prelucrare ne bazăm pe interesul nostru legitim. Puteti exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat). Aveti dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dvs în oricare dintre situațiile următoare:

  1. a) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
  2. b) va retrageti consimțământul pe baza căruia am prelucrat datele dvs și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
  3. c) va opuneti prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs;
  4. d) datele personale sunt prelucrate contrar legii;
  5. e) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale. Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dvs de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție. Puteti exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Dreptul de a restricționa prelucrarea. Aveti dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor în una din situațiile descrise mai jos.

(a)  exactitatea datelor este contestată de dvs (persoană vizată), pentru o perioadă care ne va permite să verificăm corectitudinea datelor;

(b)  prelucrarea datelor este ilegală iar dvs (persoana vizată) vs opuneti ștergerii datelor și ne solicitati restricționarea prelucrării acestor date;

(c)   nu mai avem nevoie de datele dvs, dar acestea sunt solicitate de dvs (persoana vizată) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

(d)  dvs (persoana vizată) ridicati unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazată pe interesele noastre legitime, în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică ale dvs).

Puteti exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Dreptul de portabilitate. Atunci când prelucrăm datele dvs în baza consimțământului, veti avea dreptul să ne solicitati transferul datelor dvs: (a) către dvs sau (ii) către un alt operator indicat de dvs. Cea de-a doua situație presupune că aveti opțiunea de a ne solicita transmiterea datelor asociate contului de client către un alt operator de date (de ex. către un operator care administrează un alt website de magazin online). Mai exact, veti putea solicita doar portarea datelor cu caracter personal dintre cele pe care ni le-ati furnizat direct în mod activ. Puteți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Vom transmite datele dvs solicitate conform celor precizate aici într-un format structurat și care permite reutilizarea datelor.

Dreptul de a face plângeri la autoritatea de supraveghere. Aveti dreptul să depuneti orice plângeri în fața Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) asupra modului în care noi prelucrăm datele dvs personale. Protecția datelor dvs este foarte importantă pentru noi și vom lua toate masurile necesare pentru a soluționa orice problemă cu privire la controlul și securitatea datelor dvs. De asemenea, va puteti adresa cu diverse întrebări și către A.N.S.P.D.C.P., autoritatea de supraveghere a protecției datelor din România: http://www.dataprotection.ro/.

Contact

Ne puteti contacta in orice moment cu privire la protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs folosind una din urmatoarele variante:

Adresă: Iași, str. 14 DECEMBRIE 1989 nr. 6, județul Iaşi, Romania

Nr. telefon: 0723.209916

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.